காணாத உலகத்தை; நீ காண
கண்ணுரங்கு மகளே..

அந்த நிலவும் – உன்
மடி மீது தவழ,
கண்ணுரங்கு மகளே…

தாயின் மனம் நீ மறவாதே,
தந்தை முகம் நீ மறவாதே,
உன்னை முத்தமிட்ட – ஒரு
கணமும் நீ மறவாதே,
கனவிலும் அணைப்பவள் – அந்த
கள்வெறியில்,
உன்னை மறந்திட்டு,
கண்ணுரங்கு மகளே !!!

விடியும் வரை – எழாதே,
விடிந்த பின்னால் – தூங்காதே,
அதுவரை
கண்ணுரங்கு மகளே !!!

தாயின் வாசமும் – அவள்
சூடும் உன்னை தழுவிட,
கருவறையில் தூங்கியது போல்,
கண்ணுரங்கு மகளே !!!

கம்பனும், பாரதியின் தமிழும்
ஏங்குமடி உன்னை பற்றி சொல்ல – அந்த
அழகை நீ ரசிக்க – சொர்க்கத்தில்
கண்ணுரங்கு மகளே !!!

One Reply to “கண்ணுரங்கு கண்ணம்மா !!!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *