உன்னை பார்த்தா போதும்…

உன்னை பார்த்தா போதும், என் வாழ்வின் துன்பங்கள் தீரும், உன்னை கட்டி அனைத்தாலே – என் ஜென்மமும் தீரும் !!! உன்னை நான் முத்தாட, நம் வீட்டில் விளையாட – நான் காத்திருக்கிறேன் –…

View More உன்னை பார்த்தா போதும்…