உன்னை பார்த்தா போதும்…

உன்னை பார்த்தா போதும், என் வாழ்வின் துன்பங்கள் தீரும், உன்னை கட்டி அனைத்தாலே – என் ஜென்மமும் தீரும் !!! உன்னை நான் முத்தாட, நம் வீட்டில் விளையாட – நான் காத்திருக்கிறேன் –…

View More உன்னை பார்த்தா போதும்…
amdiya.com

மருவ காதல் !!!

உன்னை பார்த்த நொடி பொங்கும் காதல் அது, வார்த்தையில்லை அதை உரைப்பதற்கு, என் உயிர் நீயடி என்றுரைத்தேன் உன் தாயிடம், அவளும் இப்போல், இரண்டாம் பட்சமானால், உன் வருகையினால், என் காதலே என் கண்ணம்மா…

View More மருவ காதல் !!!

கண்ணுரங்கு கண்ணம்மா !!!

காணாத உலகத்தை; நீ காணகண்ணுரங்கு மகளே.. அந்த நிலவும் – உன் மடி மீது தவழ, கண்ணுரங்கு மகளே… தாயின் மனம் நீ மறவாதே, தந்தை முகம் நீ மறவாதே, உன்னை முத்தமிட்ட –…

View More கண்ணுரங்கு கண்ணம்மா !!!